Psykolog Brigitte

Behandlings-metoder

 

For at hjælpe dig har jeg forskellige metoder, som jeg benytter. Du kan læse mere om dem nedenfor.

Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsmetode mod bl.a. stress, angst og depresion.

Metoden er derudover velegnet til at arbejde med håndtering af uhensigtsmæssig adfærd og ”ubehagelige” følelser eksempelvis vrede, jalousi, irritabilitet og aggressiv adfærd. Her arbejder vi tæt sammen. Derfor er det en af mine foretrukne arbejdsmetoder. Vi arbejder sammen om at finde netop de metoder og strategier, der virker for dig i forhold til at håndtere dine tanker og din adfærd i forbindelse med dine udfordringer eller til at opnå dine mål.

Metakognitiv terapi

 

Metakognitiv kognitiv terapi er en effektiv metode til at reducere bekymringer og overtænkning og derfor er metoden en af mine foretrukne arbejdsmetoder til behandling af bl.a. angst og depression. Vi kan ikke styre de tanker, der popper op i vores hoved, men vi kan til gengæld beslutte os for, hvad vi gør med tankerne og hvordan vi reagerer på dem.

I metakognitiv terapi undersøger vi sammen, hvorfor du benytter de strategier, du bruger samt hvordan de virker for dig. Sammen evaluerer vi derefter, om de nuværende strategier virker og hvilke strategier, der fremadrettet kan virke.

Løsningsfokuserede samtaler

 

I løsningsfokuserede samtaler ligger fokus på at omforme udfordringer eller problemer til mål eller ønsker. Metoden er velegnet til at hjælpe dig med at finde forskellige løsningsforslag til at håndtere dine udfordringer eller problemer samt udforske hvordan disse løsninger kan opnås. Derfor er denne metode en af mine foretrukne arbejdsmetoder. Vi arbejder her sammen på at udforske hvilke løsningsforslag, der kan virke for dig samt hvordan du kan opnå dine ønsker og mål.