Behandlings-områder

 

Jeg har specialiseret mig i at arbejde med stress, angst og depression, men arbejder også med eksistentielle samtaler og personlig udvikling eller andre udfordringer, som du ønsker at lære at håndtere.

Stress


Stress er en naturlig reaktion på overbelastning og kan over længere tid være skadeligt for ens helbred. Stress kan vise sig på forskellige måder, eksempelvis ved:
Søvnproblemer; hukommelses- og koncentrationsbesvær; spiseproblematikker; irritabilitet; angst; nedsat selvværd; nedsat sexlyst .

Stress kan skyldes forskellige faktorer. Det kan eksempelvis være:
Arbejdsmæssige vilkår og rammer; at du føler, at ikke kan leve op til andres eller egne forventninger; at du ikke ved, om du skal gå eller blive i dit parforhold eller i dit job; at du føler pres på grund af skilsmisse eller sygdom hos dig selv eller hos dine nærmeste.

Behandling i forbindelse med stress omfatter:
- at identificere hvad, der er mindre vigtigt, som andre så må tage sig af
- at finde ud af hvilke strategier og metoder, du kan benytte til at mindske din stress
- at prioritere de vigtige områder i dit liv

Angst

 

Angst er en naturlig reaktion på at opleve fare. Angst sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt, eksempelvis at vi flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Nogle mennesker reagerer med angst på begivenheder eller situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Reaktionen kan være fysisk og psykisk eksempelvis:
konstant uro eller bekymring; pludselige panikanfald ; hjertebanken; øget svedtendens; trykken for brystet; rysten ; søvnproblemer.

Den bedste behandling i forbindelse med angst er kognitiv adfærdsterapi, hvor du øver dig i at nærme dig det, du frygter og vi sammen arbejder med, hvordan du efterhånden selv kan håndtere de situationer, du frygter.

Depression

 

Hvis man føler sig nedtrykt gennem længere tid uden umiddelbar årsag, har man sandsynligvis en depression. Glæden og interessen for livet forsvinder, man føler sig mere træt end normalt og man kan mangle overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Andre symptomer på depression kan være at man isolerer sig, sover dårligt, sover for meget eller at man har nedsat eller øget appetit.

Hvis depressionen er let til moderat eller man er i medicisk behandling kan kogitiv terapi medvirke til at man kommer sig hurtigere over depressionen samt til at forebygge tilbagefald.

Eksistentielle samtaler

 

Eksistentielle samtaler handler om valgsituationer, hvor betydningsfulde situationer er på spil. Eksempelvis ved dødsfald, sygdom, jobskifte, uddannelse, arbejdsløshed eller overfald. Disse situationer forholder man sig normalt ikke til i dagligdagen og de kan derfor kaste os ud i tvivl og angst, som vi kan have svært ved at rumme og at sætte ord på. Det kan handle om:
- hvordan man lever bedst, når man bliver bevidst om, at døden indtræffer som en afslutning på livet
- hvordan man finder en mening med sit liv (arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt, familiemæssigt eller religiøst)
- hvordan man forvalter friheden til at vælge sit liv
- om man lader andre mennesker vælge hvordan, man lever sit liv

I disse situationer kan en eksistentiel samtale være en hjælp til at afklare din situation og hvilke valgmuligheder, du har og hvad du i sidste ende gerne vil have ud af dit liv.

Personlig udvikling

 

Nogle mennesker ønsker at styrke deres personlige udvikling. Dette kan gøres på flere måder:
- ved undervisning eller træning i sociale færdigheder
- ved at lære at sige nej
- ved at lære at uddelegere opgaver
- ved at prioritere hvad, der er vigtigst og derfor skal udføres først
Personlig udvikling kan styrkes gennem samtaler, refleksion, fantasirejser og/eller undervisning (psykoedukation).